Novinky

všetko čo chystáme a čo sa udialo

Vyhodnotenie dotazníka pre príbuzných + vyjadrenie riaditeľky
05

OKT

Vyhodnotenie dotazníka pre príbuzných + vyjadrenie riaditeľky

Zisťovanie spokojnosti s komplexnou starostlivosťou. – VYHODNOTENIE najčastejšie odpovede sú vyznačené krížikom 1.Ako ste spokojní so starostlivosťou v našom zariadení? □     …