Novinky

všetko čo chystáme a čo sa udialo

Zmena všeobecne záväzného nariadenia
02

MÁJ

Zmena všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 80/2023 o poskytovaní sociálnych sluieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica…

Návštevy sú povolené!
25

OKT

Návštevy sú povolené!

Od 217.03.2023 sú povolené návštevy príbuzných a priateľov v Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o. Čas a termín návštevy nie je nutné dohadovať vopred. Náv&scaron…

2% z dane
27

JAN

2% z dane

Vážení príbuzní a priatelia, podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov môžete darovať 2 % zo svojich daní z&nbsp…

Nácvik evakuácie
25

JAN

Nácvik evakuácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb za účelom ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb. V zmysle daného…

Dotazníky
11

JAN

Dotazníky

Kamerový systém a monitoring priestorov zariadenia
07

SEP

Kamerový systém a monitoring priestorov zariadenia

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. informuje, že spoločné priestory sú monitorované v rozsahu: vonkajší vstup do zariadenia, vnútorný vstup do zariadenia, spoločné priestory - haly na v…

Oznam
11

APR

Oznam

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. oznamuje, že povolením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, dňa 6.4.2021 ukončilo karanténu a povolilo otvorenie prevádzky. …